EQUITY ÄR EN MODERN KAPITALFÖRVALTARE MED TYDLIGT FOKUS PÅ DEN PERSONLIGA SERVICEN

Om Equity Kapitalförvaltning

När hela branschen väljer att dra ned på den personliga servicen och låter både kommunikation och kunders sparande ske genom automatiserade kanaler. Så väljer vi på Equity Kapitalförvaltning att gå emot strömmen och göra precis tvärtom.


Kundens behov och intresse är det viktigaste för oss och då kan man inte effektivisera bort det personliga mötet och den personliga servicen som är så viktiga för att man som kapitalförvaltare ska förstå sin kund och dess behov. Vi arbetar  utifrån kravet att vi levererar den service och det engagemang som vi själva vill få. 

VÅRT PERSONLIGA ENGAGEMANG GER ER TRYGGHET GENOM HELA LIVET

EN NY GENERATION

FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

Välkommen till en ny generation förmögenhetsförvaltning. En generation där vi kopplar in alla våra resurser till dig som kund med lägre inträdeskrav än våra kollegor i branschen. Vi ger dig engagemang och personlig service som sticker ut. Tillsammans med lägre avgifter och nettodepåer har vi skapat en förmögenhetsförvaltning där vi själva vill vara kunder.   

Ett urval av våra leverantörer...